yuto's memory

自分の人生で出会った素敵な風景を投稿していきます。

夜の道頓堀商店街入口(大阪府)

夜景「道頓堀商店街入口」

道頓堀商店街入口を正面から撮影。

道頓堀,大阪府,日本